Eleven. Don't touch - Laura Priestess

Sexual danger of spanking children

Pisanie “Jedenaste nie dotykaj” było dla mnie podróżą poprzez dzieła wybitnych specjalistów, lekarzy i seksuologów, jak Richard Kraft Ebing, Sigmund Freud, Kazimierz Imieliński. Przedzierałam się przez gąszcz autobiografii, wspomnień, listów, apeli i poradników. Nie była to łatwa podróż. Ostre kolce wynurzały się z każdej kartki, historie, tak podobne do mojej, budziły retrospekcje. Bałam się iść dalej i czytać.

Gdy książka była już prawie gotowa trafiłam na stronę www.nospank.net i artykuł Tom Johnson “Sexual danger od spanking children”. Przeczytałam i oniemiałam, gdyż autor artykułu wymienił w nim dokładnie wszystkie, te same argumenty, o których pisałam w mojej książce.

Oparł się na innych źródłach i historiach. Przywołał inne autorytety. A jednak, punkt po punkcie wymienił wszystkie seksualne zagrożenia klapsów dawanych dzieciom.
To z tego artykułu dowiedziałam się, że to zagadnienie było omawiane również przez Sigmunda Freuda. Odszukałam i zdobyłam podaną w bibliografii artykułu książkę, a w niej trafiłam na zaskakujące słowa: Freud był przekonany, iż problem seksualnych zagrożeń klapsa jest DOBRZE ZNANY WSZYSTKIM PEDAGOGOM.
Zapewne to dlatego nie poświęcił temu zagadnieniu więcej uwagi. Po co miał pisać o czymś, co uważał za oczywiste?

Choć temat wciąż jest dla mnie przykry, już nie boję się czytać. Dlatego weszłam dziś na stronę Nospank i do zakładki “Sexual danger…” Znajduje się tam kopalnia wiedzy na temat, którym zajmuję się w mojej książce.
Cieszy mnie, że nie tylko dla mnie te problemy są ważne i oczywiste. Martwi, że nie są oczywiste dla wszystkich.

http://www.nospank.net/101.htm